Przerwanie biegu przedawnienia przez zawezwanie do próby ugodowej

dr Maciej Giaro
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UW; ORCID: 0000-0001-5073-6612.
DOI: 10.32027/MOP.21.19.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078