Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2020
Liczba tekstów: 4668