Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu zabronionego przez prawo karne w przypadku niepoczytalności sprawcy

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458