Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974