Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 4656