Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086