Problem „uchylania się” od naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy przez sprawcę przestępstwa

Patrycja Bróżek ORCID: 0000-0002-3968-6594
Autorka jest „niezależnym badaczem”/Alma Mater UMK (Waganiec); ORCID: 0000-0002-3968-6594
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.21.22.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863