Prawo zamówień publicznych – wyjaśnienie specyfikacji

Wyrok SN z 5.6.2014 r., IV CSK 626/13

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941