Prawo ochronne na znak towarowy – znak słowno-graficzny

Wyrok SN z 26.9.2013 r., II CSK 710/12

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2020
Liczba tekstów: 4668