Praktyka uchwalania nowych planów miejscowych wraz z jednoczesną zmianą studium oraz wpływ nieważności planu miejscowego na wydane na jego podstawie pozwolenia na budowę

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2020
Liczba tekstów: 4668