Praktyczne implikacje zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, wynikającej z art. 182 Konstytucji RP, w kontekście najnowszych regulacji

Aleksander Kwaśniak ORCID: 0000-0002-9275-279X
Autor jest słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu i ławnikiem orzekającym w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Katowicach
DOI: 10.32027/MOP.22.8.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916