Powołanie sędziego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu wyższego szczebla a rozpoznanie sprawy przydzielonej w dotychczasowym miejscu służbowym

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2020
Liczba tekstów: 4696