Potrącenie ustawowe przed ogłoszeniem upadłości wierzyciela pasywnego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2020
Liczba tekstów: 4668