Postępowanie z udziałem konsumentów – zagadnienia wybrane

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z 8.3.2023 R. – POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

dr Joanna Derlatka ORCID: 0000-0002-2633-4151
Autorka jest adwokatem, adiunktem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych
DOI: 10.32027/MOP.23.8.15
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070