Postępowanie w sprawach własności intelektualnej a dochodzenie roszczeń z tytułu droit de suite. Wybrane zagadnienia

Paula Mroczkowska-Król ORCID: 0000-0003-3466-6735
Autorka jest aplikantką radcowską w OIRP w Warszawie, byłą asystentką sędziego w VII Wydziale Gospodarczym i Własności Intelektualnej Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obecnie zatrudniona w administracji publicznej
DOI: 10.32027/MOP.22.14.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070