Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów – uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

dr Aneta Mendrek ORCID: 0000-0002-1987-8070
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adwokatem, mediatorem
DOI: 10.32027/MOP.22.8.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916