Postępowanie kasacyjne jako nowa sprawa

dr hab. Marcin Dziurda ORCID: 0000-0003-2896-818X
Autor jest profesorem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
dr Maciej Giaro
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego
DOI: 10.32027/MOP.23.10.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078