Postanowienia wzorca umownego – świadczenia główne

Wyrok SN z 10.7.2014 r., I CSK 531/13

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 4619