Postanowienia umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Michalina Jusik ORCID: 0000-0003-3770-7547
Autorka jest adwokatem, a także doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.16.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974