Posiedzenia zdalne w trybie art. 15zzs1 KoronawirusU w kontekście prawa do rzetelnego procesu

Maciej Świder ORCID: 0000-0003-2857-763X
Autor jest asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, doktorantem na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
DOI: 10.32027/MOP.22.19.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070