Pojęcie powiększenia nieruchomości sąsiedniej na gruncie art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami – de lege lata i de lege ferenda

Pojęcie powiększenia nieruchomości sąsiedniej na gruncie art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami – de lege lata i de lege ferenda

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070