Pojęcie osoby zainteresowanej i uczestnika w postępowaniu nieprocesowym

- glosa

dr hab. Grzegorz Wolak
Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie; ORCID: 0000-0003-3636-8440.
DOI: 10.32027/MOP.21.19.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078