Podstawy otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i ich weryfikacja

Grzegorz Kamieński ORCID: 0000-0002-1278-7950
Autor jest starszym wykładowcą w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; ORCID: 0000-0002-1278-7950.
Adrian Borys
Autor jest doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego, Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; ORCID: 0000-0002-1620-285X.
DOI: 10.32027/MOP.21.5.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 4783