Pobranie z góry lub rozporządzenie czynszem w razie ogłoszenia upadłości wynajmującego lub wydzierżawiającego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727