Pismo zaporowe w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego

dr Jarosław R. Antoniuk ORCID: 0000-0002-3109-2564
Autor jest sędzią orzekającym w Sądzie Okręgowym w Katowicach, Przewodniczącym XXIV Wydziału Własności Intelektualnej, adiunktem w Katedrze Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
DOI: 10.32027/MOP.22.6.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941