Pisemne zeznania świadków w praktyce sądowej

Paulina Śliwińska ORCID: 0000-0001-7068-2375
Autorka jest uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
DOI: 10.32027/MOP.22.9.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941