Pełnomocnik jako podmiot przestępstwa z art. 296 § 1 KK

dr Maciej Giaro
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UW
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.22.15.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078