Opóźnianie lub niezwoływanie walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników w spółce niepublicznej i publicznej – implikacje dla obowiązanych i uprawnionych ex lege do jego zwołania

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070