Opłaty egzekucyjne – odpowiedzialność komornika

Wyrok SN z 30.10.2014 r., II CSK 60/14

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2019
Liczba tekstów: 4580