Opieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian

LL.M, MBA Małgorzata Wojciechowicz ORCID: 0000-0002-2825-1261
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Prezesem Polskiego Centrum Edukacji Prawnej – Placówki kształcącej mediatorów; Partnerem Kancelarii Prawnej De Lege Artis
DOI: 10.32027/MOP.22.9.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2022
Liczba tekstów: 4931