Ograniczenie korzystania z praw pacjenta w dobie epidemii – cz. I

dr hab. Beata Janiszewska ORCID: 0000-0002-7202-9326
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW
DOI: 10.32027/MOP.23.10.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078