Ogłoszenie upadłości zbywcy wierzytelności po dokonaniu przelewu a skuteczność zapisu na sąd polubowny

- glosa

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458