Odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek bezczynności organu

Wyrok SN z 2.2.2011 r., II CSK 398/10

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727