Odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu w częściach ułamkowych za zobowiązania z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej

dr Magdalena Deneka ORCID: 0000-0001-8645-1926
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UMCS w Lublinie
DOI: 10.32027/MOP.23.10.7
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078