Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewłaściwe warunki w więzieniach

Wyrok SN z 28.2.2007 r., V CSK 431/06

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2019
Liczba tekstów: 4552