Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego rozporządzenia – uwagi na tle sprawy w Trybunale Konstytucyjnym o sygn. akt K 18/20

dr Janusz Roszkiewicz
Autor jest adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-0001-5055-2215.
DOI: 10.32027/MOP.21.6.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4766