Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec spółki za naruszenie umowy spółki a wykonywanie poleceń wspólników

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2020
Liczba tekstów: 4702