Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec spółki za naruszenie umowy spółki a wykonywanie poleceń wspólników

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 4644