Ochrona wierzyciela na podstawie art. 59 KC

GLOSA

dr hab., prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie Grzegorz Wolak
Autor jest profesorem uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.23.1.6
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 5018