Ocena w świetle art. 3851 KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685