Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje – nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 5013