OCENA I PRZEGLĄD RODO PO DWÓCH LATACH OBOWIĄZYWANIA Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020 pod red. Grzegorza Sibigi

DODATEK SPECJALNY DO „MONITORA PRAWNICZEGO”

Arwid Mednis ORCID: 0000-0001-8130-7180,
Autor jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp.j. w Warszawie; ORCID: 0000-0001-8130-7180.
Michał Sołek
Autor jest radcą prawnym w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej radca prawny w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji).
Dominik Lubasz
Autor jest radcą prawnym, wspólnikiem zarządzającym w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego oraz Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Współtwórca narzędzia do analizy ryzyka na podstawie RODO – GDPR Risk Tracker; ORCID: 0000-0001-9716-5802.
Marlena Sakowska-Baryła
Radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ
Dominika Nowak ORCID: 0000-0002-5199-3773,
Autorka jest radcą prawnym współpracującym z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.; ORCID: 0000-0002-5199-3773.
Karolina Gałęzowska
Prawnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds
Paweł Fajgielski ORCID: 0000-0002-4293-1917,
Autor jest kierownikiem Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ORCID: 0000-0002-4293-1917.
Paweł Litwiński
Autor jest adwokatem, partnerem w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.
Grzegorz Sibiga ORCID: 0000-0002-4721-8272,
Autor jest kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokatem, partnerem w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy; ORCID: 0000-0002-4721-8272.
Katarzyna Syska
Adwokat, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, współpracuje z kancelarią prawną Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Bartosz Marcinkowski
Autor jest radcą prawnym, Partnerem DZP, szefem Zespołu Ochrony Danych Osobowych DZP. Członek International Bar Association (IBA) oraz Meritas European Leadership Group, jak również Head of Meritas Data Protection Practice Group.
Sławomir Kowalski
Autor jest doktorantem w ramach interdyscyplinarnego programu „Między prawem a gospodarką” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i partnerem w kancelarii Maruta Wachta; ORCID: 0000-0003-0255-0578.
Iga Małobęcka-Szwast
Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
DOI: 10.32027/MOP.20.23.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2020
Liczba tekstów: 4727