Obrót nieruchomością, na której posadowiona jest część budynku w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 4493