Obowiązek uiszczenia opłaty od zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia kwestionującego odmowę zwolnienia od kosztów sądowych

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2019
Liczba tekstów: 4573