Obowiązek informowania pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach i o ciążących obowiązkach – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27.9.2013 r.

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2020
Liczba tekstów: 4685