Obniżenie opłaty egzekucyjnej na wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed dniem wejścia w życie ustawy o kosztach komorniczych

dr Arkadiusz Sadza
Autor jest asystentem w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie, asesorem sądowym w SR Lublin-Zachód w Lublinie; ORCID: 0000-0002-8238-6255.
DOI: 10.32027/MOP.21.5.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 4783