O wadliwości w zakresie regulacji formy i treści polecenia koncernowego

Kamil Jurzak ORCID: 0000–0002–9145–5937
Autor jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnikiem w kancelarii SSW Pragmatic Solutions; ORCID: 0000-0002-9145-5937
DOI: 10.32027/MOP.22.8.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916