O kumulacji kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki lub opóźnienia z karą umowną zastrzeżoną na wypadek odstąpienia od umowy

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2019
Liczba tekstów: 4517