Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Marcin Dziurda ORCID: 0000-0003-2896-818X
Autor jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-0003-2896-818X.
DOI: 10.32027/MOP.21.17.1
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941