„Niezasądzone” odsetki od należnych uczestnikowi kosztów postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu

Kamil Nowak ORCID: 0000-0003-0544-3604
Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI: 10.32027/MOP.21.24.3
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941