Niezachowanie przez poszkodowanego należytej staranności a jego przyczynienie się do powstania szkody

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458