(Nie)uczciwe klauzule przeliczeniowe w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej? Krytyka dotychczasowego podejścia polskiego sądownictwa powszechnego do bankowych tabel kursowych na tle orzecznictwa TSUE

dr Jarosław Bełdowski
Autor jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, radcą prawnym OIRP Warszawa; ORCID: 0000-0003-4498-8009.
dr Michał Jabłoński ORCID: 0000-0001-0561-5427
Autor jest doktorem nauk prawnych, wiceprezesem Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, adwokatem; ORCID: 0000-0001-0561-5427.
DOI: 10.32027/MOP.21.23.2
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863