Nieprawdopodobieństwo ukończenia dzieła w terminie jako przesłanka odstąpienia od umowy

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820